Deenvolupament

NanoDay 2021

Dijous 14 d’octubre es va celebrar la jornada multisectorial en format virtual Nanoday 2021, coorganitzada per l’FCRI, ACCIÓ i la Cambra de Comerç de Barcelona, a la qual més de 30 empresaris, directius i investigadors en nanociència i nanotecnologia del sector públic i privat, van exposar les últimes tendències, reptes empresarials i aplicacions en el mercat. L’acte va constar d’una sessió plenària i 4 taules sectorials en paral·lel, que van analitzar les aplicacions, reptes i impacte de la nanotecnologia en els sectors de l’alimentació, salut, cosmètica i aigua. Aquesta jornada va comptar amb un públic de 280 persones connectades. La sessió plenària va incloure la presentació l’informe d’ACCIÓ “La nanotecnologia a Catalunya”, amb l’estat de l’art de la recerca i les seves aplicacions nanotecnològiques en productes i processos al nostre país. També s’hi va presentar el primer Llibre blanc de les nanotecnologies, coordinat per la Universitat de Barcelona (CCITUB/IN2UB) i la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia, un document de posicionament sobre el camp multidisciplinari de les nanotecnologies i la seva repercussió en aspectes ètics, socials, legislatius, econòmics i educatius. En la seva elaboració van participar investigadors i acadèmics de referència d’universitats (nacionals i internacionals) i diverses institucions públiques. El Nanoday 2021, que es va dur a terme al voltant del Dia Internacional de la Nanociència i la Nanotecnologia (9 d’octubre), va tenir com a objectiu mostrar les últimes tendències, casos i experiències d’aplicació a Catalunya de la que actualment es considera una tecnologia clau per a la indústria del segle XXI. Quant a les 4 taules sectorials paral·leles, la d’alimentació va permetre conèixer casos reals d’aplicació de la nanotecnologia a envasos intel·ligents, al disseny d’aliments funcionals, com el cas d’Ingredàlia, i a la reducció de l’ús d’antibiòtics en els productes càrnics. La taula de Salut va mostrar les aplicacions nanotecnològiques actuals per a la detecció primerenca de malalties, els tractaments precoços personalitzats o la nanotransportació de fàrmacs, realitats que ja s’estan desenvolupant al nostre país.