Societat

Joves, Ciència i Ètica 2021

“Joves, Ciència i Ètica” és un programa organitzat conjuntament per la Fundació “la Caixa” i l’FCRI, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat. El seu objectiu és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat vinculats a la descoberta científica i les seves implicacions socials, com ara el canvi climàtic, la biomedicina, la nanotecnologia, la robòtica, la privacitat de les dades, entre d’altres. Aquesta iniciativa permet que joves estudiants de 3r d’ESO debatin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica i estableixin les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica. El 2021 es va portar a terme la seva sisena edició, que va tenir com a tema central les migracions humanes. La temàtica es va dividir en quatre grans subtemes relacionats amb la migració: demografia, cultura, canvi climàtic i genètica de poblacions.