Societat

RRI-Leaders

RRI-Leaders és un projecte europeu, dins del Programa Europeu Horizon2020 i amb una durada de tres anys amb participació de l’FCRI que té com a objectiu explorar l’aplicació i la sostenibilitat del paradigma Responsible Research and Innovation (RRI) dins dels sistemes d’innovació territorial, amb un èmfasi en el disseny de polítiques anticipatòries, inclusives, reflexives i sensibles. L’RRI pretén que diferents actors socials (investigadors, responsables polítics, organitzacions de la societat civil, ciutadans individuals, empreses, etc.) treballen junts al llarg de tot el cicle de recerca i innovació per aconseguir una millor alineació de tots dos processos i resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Dins de projecte, l’FCRI coordina i desenvolupa la comunicació i divulgació social dels seus resultats. Entre les seves tasques figuren la realització d’accions, com ara: 10 entrevistes a stakeholders de Catalunya amb anàlisis dels seus perfils organitzatius respecte l’RRI; 2 tallers en línia amb 20 stakeholders per debatre sobre l’RRI a les seves organitzacions i a les polítiques territorials; 4 focus groups en línia amb 24 representants del món de la recerca, d’empreses privades, administracions públiques i ciutadania; l’anàlisi d’elements del sistema per a la implementació del programa local d’especialització intel·ligent en economia circular, envelliment actiu i disseny intel·ligent a l’àrea de Sabadell i Catalunya i la redacció d’un informe d’anàlisi territorial sobre RRI.