Societat

Tallers Open STEAM 2021

Organitzats per l’FCRI amb el suport de la Fundació “la Caixa”, els Tallers d’innovació docent Open STEAM ofereixen formació i actualització als docents de primària, ESO i batxillerat. L’objectiu és, bàsicament, difondre aspectes innovadors relacionats amb la docència de les ciències, tot oferint suport per a la introducció del mètode científic a les aules. El seu contingut aporta un enfocament pràctic per tal d’afavorir la formació del professorat en activitats d’experimentació científica adreçades a aquests nivells educatius.

El 9 de desembre es va celebrar el taller virtual “Canvi climàtic, salut humana i malalties emergents”, adreçat a docents de secundària i batxillerat, i on es va fer una demostració dels models existents amb projeccions de risc per a Catalunya a diferents escenaris d’escalfament global perquè els professors el poguessin practicar a l’aula. La sessió va ser realitzada per Leonardo López i Adrià San José, investigadors del Programa Clima i Salut de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Ambdós investigadors, que estudien com la variabilitat i els extrems climàtics (onades de calor, precipitacions o sequeres extremes, augment de temperatures, etc.), en un context de canvi climàtic, impacten, directament i indirecta la salut, especialment en la propagació de malalties infeccioses, van explicar com, durant la segona meitat de segle XX, el nombre de malalties infeccioses emergents es va multiplicar al voltant de quatre vegades. En un context en què la freqüència i la intensitat dels brots també s’ha disparat en les últimes dècades, principalment a zones tropicals i subtropicals, van reflexionar al voltant de casos com ara els recents brots d’Ebola en territori africà, o malalties arbovíriques com, per exemple, el Zika, la febre de Nil Occidental, el Dengue o la Chikungunya.